KAIROS

KAIROS

Op zondag 14 mei 2023 is de voorstelling KAIROS te zien in het theater. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
In oktober 2023 starten wij met het vervolg van KAIROS. Je kunt je hier nu al voor opgegeven. KAIROS betekent vrij vertaald uit de Griekse mythologie: ”nieuwe kansen pakken op het juiste moment”.
Het Gelders Productiehuis maakt in samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn een interdisciplinaire theatervoorstelling met zang, dans, theater en videobeelden over het leven van een groep Apeldoornse zwerfjongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar waarin de jongeren zelf meespelen. De basis van de voorstelling wordt gelegd door de persoonlijke verhalen en ervaringen van de spelers zelf. Hun ideeën, gedachtes, verhalen en ervaringen vormen het ruwe materiaal en de bron voor het script.


De voorstelling gaat over hoop en overleving en biedt inzicht in het leven van een jongere op straat, met alle angsten, moeilijkheden, verlangens, ambities, liefdesperikelen, onzekerheden en valkuilen die daarbij horen.


Naast het gezamenlijk werken aan de voorstelling, biedt Het Gelders Productiehuis de jongeren de kans ook één keer per week mee te doen aan één van de lessen in het reguliere cursusaanbod van Joji School of Arts. Op deze wijze kunnen zij zich niet alleen verder ontwikkelen in een bepaalde discipline, maar komen ze ook met andere leeftijdsgenoten in contact.


Gedurende het hele traject worden er activiteiten georganiseerd voor de deelnemende jongeren, die passen bij wat ze zelf aan het doen zijn. HGP heeft een uitgebreid netwerk van artiesten en BN-ers die graag een bijdrage leveren aan dit project met een (m)eet & greet of die kaartjes aanbieden voor een gave voorstelling. Om de zwerfjongeren kennis te laten maken met het theater en cultuuraanbod in Apeldoorn worden er twee tot drie theatervoorstellingen bezocht. Persoonlijke ontmoetingen met acteurs en makers kunnen veel inspiratie geven, BN-ers en professionele dansers, muzikanten en acteurs kunnen als rolmodel dienen voor de jongeren. Zo brengen wij in februari een theaterbezoek aan de musical The Prom en zijn er masterclasses van o.a. musicalartiest Vajèn van den Bosch en Juvat Westendorp.


De docenten werken volgens de volgende principes:
Positieve stimulansDe leerlingen krijgt positieve feedback op aanbod en inbreng. De docent benoemt de kansen en groeipotentie. Er wordt gewerkt aan de kracht van de leerling.
Erkenning van de leerlingenDit principe hangt zeer nauw samen met de positieve stimulans. In de lessen vraagt de docent nadrukkelijk om eigen inbreng van de leerlingen, zodat ze kunnen aansluiten bij hun belevingswereld.


De leerling laten ervaren dat hij of zij gezien en gehoord wordtDit aspect komt zowel in uitvoering als in reflectieve momenten aan bod. De vakdocent geeft altijd feedback op het handelen/de uitvoering van de leerlingen en vraagt hen altijd naar hun eigen ervaring. De leerlingen oefenen ook met feedback geven op anderen. Allemaal volgens positieve stimulans. Hierin is de voorbeeldrol van de vakdocent zeer belangrijk.


Kleine afstand tussen de docenten en jongeren, persoonlijke inbreng van beide kanten. Een sfeer creëren waarin kwetsbaarheid kan, mag en gewaardeerd wordt.


De groep heeft een cover gemaakt van het nummer Leun op mij. Deze is hier te beluisteren.


Seizoen 2022-2023
Productie en artistieke leiding: Joji Na
Regie: Emma van Loon
Zangcoaching: Anne van Londen
Choreografe: Anna Diderik

Seizoen 2021-2022
Productie en artistieke leiding: Joji Na
Regie: Elza-Lotte Diderik
Zangcoaching: Lotte van Drunen, Mireille Bolier
Choreografe: Anna Diderik, Nina Nestelaar, Mireille Bolier

Seizoen 2020-2021
Productie en artistieke leiding: Joji Na
Regie: Elza-Lotte Diderik
Zangcoaching: Lotte van Drunen
Choreografe: Mireille Bolier

Partners:
Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn, Fonds Cultuurparticipatie, Gemeente Apeldoorn,
Joji School of Arts en Tim Koldenhof Producties & Events.

PRODUCTIES

 • Producties

  Iedereen danst mee

  Wij werken samen met stichting Pierrot met zo’n honderd Apeldoorners met een psychische beperking of kwetsbaarheid aan een onvergetelijke dansvoorstelling. Een voorstelling waar de deelnemers de ruimte krijgen om binnen eventuele beperkingen zichzelf voor 100% te uiten en hun lichaamstaal te laten spreken. Een voorstelling waar we één jaar lang samen – met de deelnemers, […]

  Lees meer
 • Onderwijs

  De (On)begrensde Kinderen

  De (On)begrensde Kinderen We gaan een muziektheatervoorstelling produceren met gevluchte kinderen van Wereldschool de Vlinder (Apeldoorn) en de Hugo de Grootschool (Arnhem), Nederlandse kinderen en professionals. We willen het thema ‘vrijheid’ breder bekend en bespreekbaar maken. Voor iedereen betekent vrijheid iets anders. Een kind dat thuis veel beperkingen opgelegd krijgt ziet vrijheid heel anders dan […]

  Lees meer
 • Producties

  KAIROS  IV

  KAIROS  IV Deelnemers volgen vanaf oktober ’23 een schooljaar lang lessen in dans, zang en theater onder professionele begeleiding. In het laatste blok maken ze een theatervoorstelling met zang, dans, theater en videobeelden waarin ze zelf meespelen. De basis van de voorstelling wordt gelegd door hun persoonlijke verhalen en ervaringen. Door samen lessen te volgen […]

  Lees meer
 • Producties

  Young Future

  Young Future is een project gefinancierd door Erasmus+ (een EU subsidie) om jongeren meer te laten participeren in de samenleving, Tijdens Young Future kregen de jongeren alle vrijheid om met hun eigen ideeën te komen voor een evenement.

  Lees meer
 • Producties

  Sing, Dance & Act!

  Creativiteit, vrijheid en fantasie zijn prachtige middelen om leerlingen uit te dagen. Daarom heeft het Veluws College Cortenbosch zich tot doel gesteld het kunst- en cultuuronderwijs de komende jaren weer een belangrijke plek in het onderwijsaanbod te geven en een kwalitatieve stap te zetten in het niveau van dit onderwijs.

  Lees meer
 • Producties

  KAIROS

  Op zondag 14 mei 2023 is de voorstelling KAIROS te zien in het theater. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
  In oktober 2023 starten wij met het vervolg van KAIROS. Je kunt je hier nu al voor opgegeven.

  Lees meer
 • Producties

  Voetjes van het gras

  Op aanvraag kan een bepaalde straat, buurt of groep ook kosteloos een dansworkshop voor jeugd en jongeren op een buiten locatie inplannen. Neem hiervoor contact met ons op!

  Lees meer
 • Producties

  Dagboek van een puber

  In augustus begon het zang, dans- en theaterproject Dagboek van een puber waarbij 20 Apeldoornse jongeren met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden een coming of age voorstelling maakten.

  Lees meer
 • Producties

  Vooropleiding dans, zang & theater

  In seizoen 2017 – 2018 werd de basis van onze vooropleiding dans, zang en theater verstevigd met behulp van een projectsubsidie van de Gemeente Apeldoorn. De basis zorgde ervoor dat de richtingen dans, zang en theater meer gelijkwaardig kon worden neerget.

  Lees meer
 • Producties

  VERHALEN VAN TOEN

  Met onze jongeren van de vooropleiding theater/zang is in augustus het muziektheaterproject Verhalen van toen opgezet. Onder leiding van regisseuse Tirza de Boer zetten zij muziektheater in als middel om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

  Lees meer

blijf op
de hoogte

<?php echo esc_attr_e( '<?php echo esc_attr_e( \'<?php echo esc_attr_e( \\\'Success\\\', \\\'Het Gelderse Productiehuis\\\' ); ?>\', \'Het Gelderse Productiehuis\' ); ?>', 'Het Gelderse Productiehuis' ); ?>

Bedankt voor je aanmelding

<?php echo esc_attr_e( '<?php echo esc_attr_e( \'<?php echo esc_attr_e( \\\'Error\\\', \\\'Het Gelderse Productiehuis\\\' ); ?>\', \'Het Gelderse Productiehuis\' ); ?>', 'Het Gelderse Productiehuis' ); ?>

Sorry! Er ging iets mis…