2020

In 2020 zijn we van start gegaan met Stichting Het Gelders Productiehuis.
Een nieuwe start met een ervaren artistiek en creatief team, in combinatie met een nieuwe Raad van Toezicht bestaande uit H. Liefers, S. Noij – van Twaalfhoven en M. ter Horst.
Een verrassende combinatie, waarbij de raad ervaring heeft op het gebied van zorg en welzijn, de cultuursector en het onderwijs.

Omdat tijdens de Corona crisis de reguliere activiteiten van onze theaterschool en evenementenorganisatie grotendeels stil kwamen te liggen, konden we ons volop focussen op de ambitie van het creëren van artistieke en creatieve projecten met een sociaal maatschappelijk karakter.
Wij zijn van mening dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn, met name het beoefenen en participeren aan disciplines binnen de podiumkunsten en het bezoek aan theaterproducties.
Juist in deze tijden, waarin er meer dan ooit een beroep werd gedaan op verbinding, compassie en saamhorigheid werd het belang van het opzetten van onze activiteiten steeds groter.

KAIROS I

De eerste editie van het project Kairos in samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn is van start gegaan. De stichting ondersteunt Apeldoornse zwerf- en risicojongeren met het (her)vinden van een plekje in de maatschappij. Dit doen zij door het organiseren van allerlei ondersteunende activiteiten. Met deze samenwerking konden wij bijdragen aan een waardevolle en inspirerende ervaring op cultureel vlak.
Zo’n 25 Apeldoornse jongeren namen deel aan het traject, waarbij theater, zang en dans centraal stond. De podiumkunsten als middel tot verbinding, tot expressie, als platform voor onderbelichte verhalen van de jongeren voor een breed publiek.

Voor veel jongeren waren de lessen een hernieuwde kennismaking met een oude passie uit hun jeugd. Vooral muziek voerde de boventoon, liedjes bleken een grote impact op de jongeren te hebben bij het verwerken van gebeurtenissen, maar ook het vinden van plezier.
Ook schrijven werd er veel gedaan. Gedichten en verhalen als uitlaatklep, wat later zou worden ingezet voor de uiteindelijke voorstelling.
Maar er werd ook enthousiast gereageerd op de acteerlessen, waarbij werd gewerkt aan het uiten van emoties, en danslessen, waarbij de jongeren leerden om in hun fysiek te komen.

De groep bestond uit zeer diverse jongeren met allemaal een ander verhaal. Wat meteen duidelijk werd, was dat er veel wederzijds respect was voor elkaar. Ondanks wat je is overkomen, ondanks welke keuzes je hebt gemaakt, er ontstond binnen de groep een grote mate van saamhorigheid.

Dat wilt overigens niet zeggen dat het nooit botste. In de lessen, en later de repetities, kwam er veel emotie los. Positieve en negatieve emoties, die allemaal een weg moesten vinden.
Voor ons was het soms de uitdaging om de jongeren gefocust te houden op de lessen. Onze activiteiten waren immers geen therapie, maar juist een kans om tot expressie te komen, plezier en ontdekken.

Vanwege het kwetsbare karakter van de doelgroep kreeg het project officieel vrijstellen van de gemeente Apeldoorn, om met haar activiteiten in de Corona crisis toch door te kunnen gaan.

Het werd uiteindelijk een bijzondere reis met als resultaat een zeer persoonlijke en openhartige voorstelling, (vanwege de Corona crisis) gespeeld voor een handjevol publiek en te zien via een live-stream, maar met een impact van onschatbare waarde.

Het traject krijgt een tweejarig vervolg voor seizoen 2021-2022 en seizoen 2022-2023.

SING, DANCE & ACT I

De ambitie om duurzamer en intensiever samen te werken met het Veluws College Cortenbosch krijgt met het project Sing, Dance & Act concreet vorm. Sinds 2009 verzorgen wij gastlessen aan zowel de brugklassers en 2e klassers van de school binnen het vak muziektheater. Dit is een keuze vak waar creatieve leerlingen zich op kunnen intekenen.

Met de intensivering van de samenwerking konden we ons nog meer focussen op talentontwikkeling en het lesaanbod uitbreiden.

De leerlingen kregen een zeer divers aanbod voorgeschoteld en maakten in de eerste fase kennis met de vele stijlen binnen dans, zang en acteren. Van klassiek ballet tot hip hop, en van popmuziek tot acteren op toneel. Deze eerste fase stond in het teken van kennismaken met alle disciplines.

Na deze verscheidenheid van activiteiten konden de leerlingen zich focussen binnen een discipline.

Ten tijde van de corona maatregelen konden de activiteiten grotendeels online doorgaan. Vanwege de flexibiliteit van zowel de leerlingen als het creatieve team kon er snel geschakeld worden. Bepaalde opdrachten werden online voorbereid en uitgevoerd, en contact was er via Teams.

Uiteindelijk konden we de eerste editie alsnog gezamenlijk en fysiek afsluiten.